quot;type&quot

มาทำให้ Line มีมากกว่า Message ด้วย Flex Message และ Line Bot Designer

[PHP, NodeJS, Heroku] แบบ Step by stepอันนี้เป็น Blog แรกของผมในการมาช่วยแนะนำ ในการสร้าง Chat Bot ผ่าน Line แชทยอดฮิตในประเทศไทยที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากและ…medium. comข้อความที่แสนจะธรรมดาตั้งแต่เรามีการแชทเกิดขึ้นมาเราก็ได้แค่ส่งข้อความหากันไปมาด้วย ตัวอักษรเท่านั้นมาเป็นเวลาเนิ้นนานมาแล้ว (นานจนจำความไม่ได้) ซึงมันก็มีการปรับปรุงมามากมาย มีการเติม…

Continue Reading