PSR-2: Kodlama Stili Kılavuzu

ClosureClosure, function anahtar kelimesinden sonra bir boşluk ve use anahtar kelimesinden önce ve sonra bir boşluk ile BİLDİRİLMELİDİR.Açılış ayracı, aynı satırda OLMALIDIR ve kapanış ayracı gövdeyi takip eden sonraki satırda OLMALIDIR.Parametre listesinin veya değişken listesinin açılış parantezinden sonra bir boşluk OLMAMALIDIR ve parametre listesinin veya değişken listesinin kapanış parantezinden önce bir boşluk OLMAMALIDIR.Parametre listesi ve değişken listesinde, virgülden önce boşluk OLMAMALIDIR ve her virgülden sonra bir boşluk OLMALIDIR.Varsayılan değerlerle closure parametreleri, parametre listesinin sonuna OLMALIDIR.Closure bildirimleri aşağıdaki gibi görünmelidir..Parantez, virgül, boşluk ve ayraç yerleşimini not edin.<?php$closureWithArgs = function ($arg1, $arg2) { // body};$closureWithArgsAndVars = function ($arg1, $arg2) use ($var1, $var2){ // body};Parametre listesi ve değişken listesi, her bir sonraki satırın bir kez girintilendiği birden çok satıra BÖLÜNEBİLİR..Bunu yaparken, listedeki ilk öğe bir sonraki satırda OLMALI ve her satırda sadece tek arayüz (interface) OLMALIDIR.Bitiş listesi (parametre veya değişkenler) birden çok satıra bölünmüşse, kapanış parantezi ve açılış ayracı aralarında bir boşluk olacak şekilde aynı satıra YERLEŞTİRİLMELİDİR.Aşağıda, parametre listeleri olan ve olmayan closure ve çoklu satırlara bölünmüş değişken listeleri örnekleri verilmiştir.<?php$longArgs_noVars = function ( $longArgument, $longerArgument, $muchLongerArgument) { // body};$noArgs_longVars = function () use ( $longVar1, $longerVar2, $muchLongerVar3) { // body};$longArgs_longVars = function ( $longArgument, $longerArgument, $muchLongerArgument) use ( $longVar1, $longerVar2, $muchLongerVar3) { // body};$longArgs_shortVars = function ( $longArgument, $longerArgument, $muchLongerArgument) use ($var1) { // body};$shortArgs_longVars = function ($arg) use ( $longVar1, $longerVar2, $muchLongerVar3) { // body};Biçimlendirme kuralları, closure doğrudan bir fonksiyonda veya metod çağrısında parametre olarak kullanıldığında uygulanabilir.<?php$foo->bar( $arg1, function ($arg2) use ($var1) { // body }, $arg3);7..SonuçBu kılavuz tarafından kasıtlı olarak dahil edilmeyen pek çok stil ve pratik öğesi vardır..Bunlar aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:Global değişkenler ve global sabitlerin bildirilmesiFonksiyonların bildirilmesiOperatörler ve atamaSatır arası hizalamaYorumlar ve dokümantasyon bloklarıSınıf adı önekleri ve sonekleriEn iyi uygulamalarİleri öneriler, bu rehberi veya diğer stil ve pratik öğelerini ele almak için bu kılavuzu revize edebilir ve genişletebilir.Orijinal Kılavuz : https://www.php-fig.org/psr/psr-2/. More details

Leave a Reply